charles-bukowski

Циникът - романтик

charles-bukowski

Естес­т­вено, че става въп­рос за Буков­ски, Чарлз Буков­ски, ста­рия чичо Бук!

Моля, ако не пра­вите раз­лика между цини­зъм и вул­гар­ност като твор­чески екс­п­ре­сивни сред­с­тва и истин­с­ката прос­та­щина или сте пури­тан, НЕ ЧЕТЕТЕ това!

Mъжът на Жената

меч­тата на една жена
е мъж с нео­кос­мени гърди,
малко потен
като цяло чист,
с не много къса
с не много дълга коса,
неб­ре­жен
и с брада
на най-малко три дни,
с избе­лели дънки
и дъх на малц,
едно към едно и поло­вина на килог­рами
и по-висок,
опре­де­лено по-висок от нея,
дос­та­тъчно умен, за да я богот­вори
дос­та­тъчно крас­но­ре­чив, за да я ухажва
дос­та­тъчно заба­вен без да й раз­казва мръсни вицове–
даже не е необ­хо­димо да я забав­лява,
важ­ното е да чука
при­лично вул­га­рен,
дос­та­тъчно цини­чен
малко мръс­ник, много луд
с белег на лявата вежда и на дес­ния хъл­бок.
той няма да остане
той ще я зав­лече някъде за извес­тно време
ще чука и ще лиже
и пак ще чука
и пак ще лиже
ще спи малко и ще я буди, за да я чука
ще яде всеки ден бър­кани яйца с масло, малко салата и домати
и много, обилно много маг­да­ноз и бадеми,
за да чука още и още
и няма да мие чинии – ще ги изх­върля
той няма да пие бира, за да не му пада…
той също така няма да й остави бебе за спо­мен
ще я остави пред дома й.
а на нея й остава да си купи ново бельо
за под вми­ри­са­ния му на цигари и пот и уиски и пушек
пуло­вер
и да мастурбира…

Жената на Мъжа

меч­тата на един мъж
е курва със зла­тен зъб
и жар­ти­ери
напар­фю­ми­рана
с изкус­т­вени мигли
грим
обеци
светло розови плик­чета
сала­мен дъх
високи токове
дълги чорапи с много малка
бримка от зад­ната страна на левия,
малко пъл­ничка,
малко пияна,
малко глу­пава и малко луда
която не раз­казва мръсни вицове
и има три пъпки на гърба си
и се прес­т­рува че харесва сим­фо­нична музика
и която ще остане сед­мица
ще мие съдо­вете и готви и чука и духа
ще почисти кух­нен­с­кия под
и няма да показва снимки на децата си
и да говори за ней­ния екс-съпруг или съп­руг
или къде е учила или къде се е родила
или защо е влязла в зат­вора пос­лед­ния път
или в кого е влю­бена,
само една сед­мица ще остане
само една сед­мица
ще свърши рабо­тата си и ще си иде
и никога няма да се върне
обратно
за тази обеца върху шкафчето.

Чарлз Буков­ски

Facebook
Google+
https://maya.bg/%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%8a%d1%82%e2%80%89-%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba/
Twitter
Visit Us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Още Ей така