jeliaznosivo-maya-bg

желязносиво

jeliaznosivo-maya-bg

мислите ми кънтят
блъскайки се в черепа ми
от острите им ръбове хвърчат искри
някой ден ще ги загладя до съвършенство
дано да е преди да си разбия главата отвътре

Facebook
Google+
https://maya.bg/jeliaznosivo/
Twitter
Visit Us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *