Night-walk

Ефектът на пеперудата

Night-walk

Тя беше фея, а той – красив непознат след залез.

Тя знаеше, че стига да решеше, едно намигване беше достатъчно, за да го омагьоса, поне за тази нощ.

Той вървеше припряно към нея, а тя стоеше неподвижна и се опитваше да синхронизира ритъма на сърцето си с ехото от стъпките му.

Сякаш за един миг, вече беше пред нея.

Поиска й огънче, но погледът му блуждаеше наоколо. Погледът му беше невиждащ, поглед  – мътен като старо огледало, поглед отвън – навътре.

Тя му подаде кибрит. Клечката изсумтя в тишината и освети лицето му. Тогава, погледите им се срещнаха. В неговия имаше хаос.

Тя знаеше, че стига да решеше можеше да подреди този хаос, поне за тази нощ.

Стига да решеше, но не решаваше. Страхуваше се от “ефекта на пеперудата”.

Той отмина, а стъпките му следваха ритъма на сърцето й.

Facebook
Google+
https://maya.bg/efektat-na-peperudata/
Twitter
Visit Us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Още Мои текстове