grape-tree-photos-wallpaper

Гроздобер

grape-tree-photos-wallpaper

Сълзите ѝ капеха като напращели от слънцето гроздови зърна. Така някак внезапно се разпукваха от сочност и се търкулваха на земята, а на тяхно място бликваха нови. Опита да ги задържи в шепите си, но не успя. Тогава разтвори пръстите си и ги остави да се изливат в пазвата ѝ. Хлипаше неудържимо и хапеше алените си устни до кръв. Копринената ѝ рокля бе мокра, а под нея прозираха гордите ѝ зърна. Гърдите ѝ се поклащаха в хипнотичен ритъм при всеки тласък на мъката, а къдриците ѝ загръщаха раменете ѝ с ефирен дантелен шал. Беше коленичила направо в калта и изящните ѝ глезени се подаваха срамежливо изпод крайчеца на роклята ѝ. Струйка кръв се спусна бодро по брадичката ѝ и се подхлъзна от ръба. Падна на белия мрамор и се разпръсна във формата на звезда. Беше толкова красива в скръбта си. Като икона. Току-що бе погребала сина си и бе решила да съблазни смъртта.

Facebook
Google+
https://maya.bg/grozdober/
Twitter
Visit Us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Още Мои текстове