snow

Студено ми е, ама ми е бяло

snow

Мисълта ми се плъзга като дете на шейна по стръмен склон, а после внезапно спира в някоя преспа и се връща назад, за да си търси хвръкналата шапка. Често губя мислите си като ръкавици през зимата. Предпочитам да усещам живота като иглички по върха на пръстите си,  отколкото да се топля с чужди ръкавици. Обичам тегави метафори като любимите си подгизнали чорапи на босо. Търкалям спомени в снега и си правя снежен човек, само, за да го замерям с топки. Говоря си по детски и троша висулки с глава. Тръскам клони над главата си и се опитвам да си освежа мозъка. Наблюдавам леденото си дихание на лунна светлина, а то рисува петолинии. Хващам се, че си тананикам фалшиво позната мелодия. Студено ми е, ама ми е бяло.

Facebook
Google+
https://maya.bg/studeno-mi-e-ama-mi-e-bialo/
Twitter
Visit Us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Още Мои текстове