mirror

Не го обичаше

mirror

Не го обичаше. Заживя с него, защото повече не можеше да издържа на бодливите погледи на хората. Душата й беше като игленик, в който всеки забиваше по един остър житейски укор. Някои го правеха от завист, други от злоба и яд към собствения си живот, а трети…, трети: просто така…, но никой никога не пропускаше да я порицае за това, че бе избрала да бъде различна. Беше черната овца в стадото, а то повече от всичко имаше нужда от нея, защото не познаваше друг цвят. А, тя?! Тя имаше нужда да обикне “себе си”. Не го обичаше, но се научи да живее без огледало.

Facebook
Google+
https://maya.bg/ne-go-obichashe/
Twitter
Visit Us

One thought on “Не го обичаше

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Още Мои текстове